חדשות חמות
בית / Uncategorized

Uncategorized

התנועה הקיבוצית ומהפכת משאבי האנוש

P.M. GOLDA MEIR VISITING KIBBUTZ EIN GEDI.

áé÷åø øàù äîîùìä âåìãä îàéø á÷éáåõ òéï âãé, ìéã éí äîìç.

מבוא- התנועה הקיבוצית מתקיימת כמאה שנה. הפרדוקס בהיסטוריה של הקיבוץ הינו תחום העבודה. העבודה בענפי הקיבוץ נוהלה באמצעות ועדת עבודה- גוף ריכוזי מאוד, הגוף הכתיב חבר הקיבוץ הכול בענייני עבודה. בשני העשורים האחרונים חל תהליך משברי עמוק –כלכלי וחברתי. תוצאות המשבר- התחזקות מעמדו של הפרט והיחלשות המערכת המרכזית. גוף ועדת …

קרא עוד